Världens komplimang! ”You worked like proffecionals!” Orden kommer från vår instruktör, thé wrangler! Han hade aldrig förrut släppt iväg några deltagare utan tidigare erfarenhet att fösa kor själva. Men nu gjorde han det. Vårt jobb var att samla ihop dem som var i en uttorkad flodbank, vända dem och sedan driva dem framför oss en bra bit tillbaka. Genom ett grindhål och sedan till en annan del utav prärien! Själv var han uppe på åsen o drev ned dem som var däruppe. Vi ställdes ganska snart inför det faktum att hjorden valde att dela på sig. Några följde vägen, och en stor del gick åt höger, över en bergshöjd. Sandra höll kvar de som gick på vägen. Jag drev dem som var i mitten över berget och Linda var längst ute till höger och tryckte hjorden åt vänster nedför berget. När vi sedan strålade samman på vägen igen, dök ytterligare utmaningar upp. De kor Lance hade hittat på åsen kom från vänster.en Vi lyckades få hela hjorden fram till grindhålet, få stopp på dem o vänta på Lance. Efter ca 15 min hade kalvarna hittat sina mammor och hjorden tystnade. Då gick dem igenom grinden lugnt o stilla av sig själva. Lance hade iakttagit oss uppifrån åsen. Sett utmaningen vi ställts inför, samt hur vi jobbade. Därav kommentaren ”you worked Sd proffecionals!” Man kanske ska byta yrke…