Har blivit ombedd av webbhotellet att uppdatera mina sida från PHP 5.6 till PHP 7.2…Vet inte dem tror att alla är webbtekniker….
Får se hur detta blir….